Påmelding

Gå til påmelding

Viktig vedr. avlysning

Ved avlysning grunnet force majeure, bestemmelser fra myndigheter eller værforhold beholder arrangøren 50% av startkontingent til dekning av påløpte kostnader.

Startkontingent 2020

Startkontigent 2020

Prisene inkluderer ikke administrasjonsgebyr til tidtaker eller startlisens til friidrettsforbundet.
Det blir mulig å betale med Vipps, kort (+kortgebyr) eller faktura/bank.

Startkontingent / lisens betales ved påmelding.

Tiden tas med engangsbrikke som er festet på startnummeret. Trimklasse er både med og uten tidtaking.

Startnummer fås utlevert på løpsdagen ved Lyns Klubbhus. Møt i god tid.
På løpsdagen går prisene ytterligere opp med kr. 50,- for 9 ok 17 km, mens prisen for 3km øke med kr. 20,-.

Share This